AGV - wetgeving

Uw dossier en persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen. Hierdoor voldoet Kaboemlogopedie aan alle wettelijke voorschriften.

Algemene Voorwaarden,  bij begeleiding Kaboem Logopedie                                       We maken een overeenkomst van onze afspraken en over de begeleiding van een cliënt. In deze overeenkomsten staat een beschrijving van de begeleiding die ik met u afspreek, de accenten in deze begeleiding, wie de begeleiding inkoopt, de begroting van de hoeveelheid uren, uurtarief en voor wie de begeleiding bestemd is.

Tarieven bij begeleiding

Kaboem Logopedie past jaarlijks de tarieven aan. 

Afzeggen van een afspraak

Bent u verhinderd voor uw afspraak bij Kaboem Logopedie. Dan dient u deze telefonisch minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer u de afspraak niet na komt, kan Kaboem logopedie de afspraak factureren.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 30 dagen voldaan te worden.

Begeleiding gaat per uur

De begeleidingsfrequentie en de termijn waarin dit gepland wordt spreken we samen af.

Begeleiding stopzetten

Bij deelname aan begeleiding (op locatie, telefonisch of digitaal) wordt aan het einde van het gesprek de volgende afspra(a)k(en) ingepland. Indien de cliënt verhinderd is, laat u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak weten aan Kaboem Logopedie, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Afspraken die later dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen bij de cliënt en/of diegene die de begeleiding inkoopt in rekening worden gebracht. Is de cliënt regelmatig niet aanwezig/bereikbaar op de afgesproken tijd, dan heeft Kaboem Logopedie de mogelijkheid om het begeleidingstraject te beëindigen

Privacyreglement

De privacy van de cliënt zal ik goed waarborgen. Zowel het digitale dossier alsook  eventuele papieren informatie wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Wilt u meer informatie? Ook kunt u een e-mail sturen naar info@kaboemlogopedie.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk. Alles dat wij samen bespreken en alle informatie die de Kaboem Logopedie schriftelijk en per email van de cliënt (en hun familie en/of begeleiders) ontvangt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt ook voor foto’s en filmfragmenten die ik ontvang. Kaboem Logopedie verstuurt een samenvattend rapport uitsluitend aan de verwijzer, zoals de (huis)arts (of ander behandeld zorgverlener) van de cliënt, behalve als cliënt dit nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Persoonsgegevens, verkregen via inschrijving en anamneseformulier, wordt door Kaboem Logopedie vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling Indien u een klacht heeft over de begeleiding, kunt u deze het beste neerleggen bij de behandelend logopedist. Deze kan samen met u zoeken naar een passende oplossing.